Главная - Каталог - Мед. центры - Центр диагностики (диагностический центр)
Организация
5005
Центр диагностики (диагностический центр)
Тип: Мед. центры
Херсонская обл., г. Херсон,
ул. Ушакова, 36
Херсонская область., город Херсон, ул. Ушакова, 36
8-0552-26-45-65; 49-60-12
Услуги

Центр діагностики, структурний підрозділ Херсонської обласної клінічної лікарні, забезпечує мешканців області кваліфікованою консультативно-діагностичною допомогою, впроваджує сучасні діагностичні технології та нові методи діагностики, надає діагностичну допомогу населенню віддалених  районів у складі виїздних бригад лікарні, надає практичну допомогу ЛПУ області з організації діагностичної роботи та підготовки кадрів. Фахівцями центру проводяться діагностичні та лікувальні маніпуляції під ультразвуковим та променевим контролем.

Структурні підрозділи:


Центр діагностики укомплектовано сучасним обладнанням, ультразвуковою та рентгенівською апаратурою, фіброгастродуоденоскопом, апаратурою з функціональної діагностики для надання висококваліфікованої діагностичної допомоги мешканцям області. В центрі діагностики працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких 19 лікарів. 68% лікарів мають вищу кваліфікаційну категорію.

Відділення ультразвукової діагностики засновано у 1990 році, з 2001 року функціонує в структурі Центра діагностики Херсонської обласної клінічної лікарні.

Очолює відділення Колодяжна Наталія Валентинівна, лікар вищої категорії з ультразвукової діагностики.

У відділенні  проводяться дослідження дорослих, дітей, в тому числі новонароджених, вагітних  за направленнями всіх лікувальних закладів  області. Часто дослідження, проведені в ЦД, є заключними в постановці діагнозу.

Багато методів діагностики  в відділенні  запроваджено вперше в області. 

Це  кольорова доплерехокардіографія, дуплексне сканування судин, пункції нирок, печінки, щитовидної та молочної залоз під контролем ультразвуку.

Дослідження проводяться на сучасному обладнанні провідних світових виробників: Siemens-Acuson (США, Германія),    Aloka (Японія),    Toshiba(Японія),  Hewlett-Paccard (США).

Апаратура ту відділенні постійно оновлюється. В 2012 році був придбаний ультразвуковий сканер Toshiba-Nemio ( Японія), в 2013 році апарат експертного класу Toshiba-Хario ( Японія). 

Всі апарати у відділенні мають можливість для проведення ультразвукової доплерографії,  кольорового та енергетичного доплерівського картування, які значно підвищують якість діагностики, особливо при виявлені пухлин, диференційній діагностиці доброякісних та злоякісних новоутворень,  виявлені загострення хронічних хвороб (наприклад, орхіта, епідідіміта та інш.), виявлені рака передміхурової залози,  рака органів малого тазу у жінок,  виявлені залишків плодового яйця після переривання вагітності, пошуку стенозів судин та тромбів. Практично всі дослідження, які проводяться у відділенні, доповнюються кольоровим допплерівським картуванням.

Херсонський обласний Центр моніторингу хірургічної патології щитовидної залози і наднирників засновано в 2001р.

Основною метою створення Центра є поліпшення якості медичної допомоги хворим з хірургічною патологією щитовидної залози і наднирників у Херсонській області.

Основною задачею Центра є удосконалювання форм організації діагностики і надання медичної допомоги хворим з хірургічною патологією щитовидної залози і наднирників, заснованих на досягненнях сучасної світової науки і практики.

льтразвукові дослідження виконуються на УЗ-сканері Toshiba SSA-550A (Японія, 2007 рік) .

Спеціалісти Центру пройшли стажування в Ендокринологічному науковому центрі РАМН (м.Москва) та в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України (м.Київ).

Виконуються наступні медичні процедури:

•клініко-ультразвукова діагностика вузлових утворень щитовидної залози

•тонкоголкова пункційна біопсія щитовидної залози під ультразвуковим контролем

•цитологічна діагностика пухлин щитовидної залози

ндивідуальний план лікування та спостереження вузлової патології щитовидної залози в залежності від її характеру та причин виникнення

•післяопераційний моніторинг, підбір відповідної замісної та протирецидивної терапії 

•комп'ютерний облік та аналіз кожного конкретного випадку патології та стану проблеми в цілому по регіону 

•відбір хворих з новоутвореннями наднирників на лапароскопічне лікування 

•спостереження осіб, прооперованих з приводу захворювань наднирників 

•використання калія йодида (йодомарин 200) під контролем рівня екскреції йоду з сечею як метод профілактики рецидивного зобу в осіб, прооперованих з приводу вузлового (багатовузлового) зобу 

•дослідження наявності тиреоглобуліну в пунктатах лімфатичних вузлів шиї у хворих як метод верифікації регіонарного метастазування диференційованих форм раку щитовидної залози 

•дослідження рівня кальцитоніну в крові як метод  скринінгу та післяопераційного моніторингу медулярних тиреоїдних карцином

•дослідження антитіл до рецепторів TТГ як діагностичний та прогностичний критерій при ДТЗ.


 

 

 

Персонал
Гордієнко Людмила Тимофіївна
Врач ультразвуковой диагностики
Колодяжна Наталія Валентинівна
Заведующий отделением
Кравченко Ніна Вікторівна
Врач ультразвуковой диагностики
Лемець Лариса Федорівна
Руководитель центра
Олійник Олена Віленівна
Врач ультразвуковой диагностики
Пасманік Михайло Сергійович
Врач ультразвуковой диагностики
Пасманік Сергій Леонідович
Врач ультразвуковой диагностики
Тлепшукова Марина Юріївна
Врач ультразвуковой диагностики
Фетисова Ірина Феодосіївна
Врач ультразвуковой диагностики
Щербина Олена Борисівна
Врач ультразвуковой диагностики
Ярошенко Віталій Ігорович
Эндокринолог
Ярошенко Ніна Віталіївна
Эндокринолог
Фото